603 592 404

KONTAKT

                 EMPI PINDAK MARIAN

Godziny otwarcia:                  poniedziałek - piątek    8:00  -   16:00

                                               sobota - niedziela        zamknięte

Kontakt e-mail:                                   biuro@pindak.com

POLITYKA PRYWATNOSCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest EMPI Pindak Marian:
• zarejestrowana: 54-401 Wrocław ul. Estońska 5a, NIP:8941675243, REGON: 937097697
• prowadząca działalność usługową: 54-613 Wrocław ul.Krzemieniecka 50b.
• Kontakt do Administratora to: biuro@pindak.com, tel. 71 354-56-35, bądź pisemnie na adres rejestrowy.
W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe, które zostały uzyskane przy zawieraniu transakcji kupna- sprzedaży, w ramach korespondencji mailowej, rozmów telefonicznych, rozmów bezpośrednich, umów świadczenia usług będą przechowywane przez okres dokonywania czynności przed zawarciem umowy, przez okres obowiązywania umowy o świadczenie danej usługi i okres przetwarzania danych w innych prawnie usprawiedliwionych okolicznościach. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług dostępnych w ofercie naszej firmy i wykorzystujemy je w następujących celach:
• Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w celu obsługi oraz realizacji zleceń i zamówień – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO
• Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych
• Wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
• Udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami
• Realizacji roszczeń
Z uzyskanych danych, które potrzebne są nam do realizacji ww obowiązków prawnych będziemy korzystać:
• przez okres wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO
• przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny)
Jakie dane posiadamy, zbieramy?
Dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz obsługi i realizacji zleceń oraz zamówień to:
• Dla osób fizycznych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy.
• Dla firm: Nazwa i adres firmy, adres korespondencyjny, NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres mailowy.
Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, możemy poprosić Państwa o podanie innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Komu przekażemy Państwa dane?
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą w miarę potrzeb wyłącznie podmioty realizujące na naszą rzecz usługi księgowe, windykacyjne, informatyczne, kurierskie lub pocztowe.
Jakie uprawnienia macie Państwo w stosunku do swoich danych?
Zgodnie z nowymi przepisami macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Ponadto możecie w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Państwa danych.
Przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
• prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
• prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
• prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.